град Русе, ул. “Света гора” № 7, +359 (088) 7761903

Геотехника

Проучване на земната основа за проектирането, заздравяването и строителството на сгради и съоръжения.

84

УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ С ВИСЯЩИ ПИЛОТИ

DSC01010

ФУНДИРАНЕ СЪС СТОЯЩИ ПИЛОТИ

DSC01478

ЗАЗДРАВЯВАНЕ С ТЕЖКА ТРАМБОВКА

DSC01494
Проучване при съществуващи деформирани фундаменти и проектиране на заздравяването им,
както и други задачи свързани със земната основа

g16.jpg
Установяване дълбочината на залягане на основните скали за проектиране на висящи и стоящи пилоти

amnb4
Установяване мощността и дълбочината на залягане на насипи при проектиране на сгради и съоръжения