град Русе, ул. “Света гора” № 7, +359 (088) 7761903

Инструкция за работа с апарат Electrogeotest M2