град Русе, ул. “Света гора” № 7, +359 (088) 7761903

Опасни геоложки явления и процеси

Фирмата извършва инженер-геоложки прочувания за сеизмично микрорайониране, свлачища, срутища, в геоекологията – за проучване на разпространението на замърсени геоложки пластове в льосови и други геоложки разновидности.

Към опасните геоложки явления и процеси се отнасят и специфичните свойства на льосовите почви да слягат и пропадат следствие увеличаване на водното им съдържание.

Проектирането на сгради и съоражения върху тези особени геоложки образования изисква специализиран подход при изследване на инженерно-геоложките условия и физико-механичните им свойства.

Показваме два типични случаи на деформации и разрушаване, които могат да се случат с всяка сграда, построена върху льосови почви, при неправилен подход на проектирането, фундирането и строителството.

1. Разрушаване на силози, слегнали неравномерно (0,50 см. до 0,70 см.)

* Филмът е предоставен с любезното съдействие на фирма „Ривал Инженеринг” с управител инж. Красимир Михайлов.

2. Видими слягания на фундаментите на деформираните силози

Снимки, направени след разчистване на разрушените силози.

DSC02101

Снимки, направени след разчистване на разрушените силози.

DSC02137

Със стрелки са показани визуално видимите наклони на слегналите фундаменти.

3. Деформации на източното крило на Централна ж.п. гара Русе, следствие слягане на льосовите почви.

DSC01104