град Русе, ул. “Света гора” № 7, +359 (088) 7761903

Софтуер

zond-logoZOND software package – софтуер за интерпретация на геофизични данни. В зависимост от естеството на приложението, то може да обхване много различни аспекти на геофизиката. Много от този софтуер е за сеизмична интерпретация на данните. ZOND software package е насочен основно за близо повърхностна геофизика. Официален уебсайт

Презентация на една от възможностите на програмата – Inversion for arbitrary layered model in ZondRes2D (видео)


geotomo_sotwareGeotomo Software – софтуер за повърхностни, подводни и междусондажни проучвания, 3D съпротивление и IP инверсия. Официален уебсайт