град Русе, ул. “Света гора” № 7, +359 (088) 7761903

Търсене и проучване на автохтонни обекти

Търсене и проучване на скрити под повърхността на земята археологически обекти, търсене и проучване на стари минни изработки, кухини и други, с правотокови електросъпротивителни методи на геофизиката.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ρпр. НА КРЪГОВИ ПРОФИЛИ ЗА МОГИЛА С. БАБОВО ПРИ СИМЕТРИЧНО ЕЛЕКТРОПРОФИЛИРАНЕ ПО КРЪГОВА СХЕМА

М 1:400

BAB1

Аномалиите на привидното електрично съпротивление, предизвикани от долулежащото гробно съоръжение при електро проучването по радиално кръгова схема на могилата (с. Бабово Русенско)

BAB2

1 – входно помещение; 2 – дромос; 3 – предверие и гробна камера; horizontalaхоризонтали;
izomaизома; strelkaразрез; varнеправилни късове варовик и трошляк; oganогнище

Ситуация на могилния насип с карта на изоомите и гробното съоръжение (с. Бабово Русенско)

BAB3

1. Входно помещение 2. Дромос 3. Предверие и гробна камера

Разрез на насипа с гробното съоръжение на могилата (с. Бабово Русенско)

scan0023

Поглед към входа на гробищно съоражение преди разкопаване (могилата край с. Бабово Русенско)

avto5

Входа на гробницата в могилата при с. Бабово Русенско, открита с електросъпротивителни методи – разкопана

Проучване на могилни насипи в Южна България с апарат Електрогеотест М2 (Резултатите са предоставени от фирма “П. Ванчев” ЕООД)

a1 a2 a3